www.standartiliev.com

Офис - Standart Iliev
ул./бул. Пеньо Пенев   №20
кв./ж.к.: Тракия
бл.  190 ,  вх.  Г ,  ет.  партер
(срещу Испанските къщи)
населено място: Пловдив
област: Пловдив
телефон: 032 68 55 99
факс: 032 68 55 99
мобилен телефон: 0898 59 73 53
e-mail: standart_iliev@abv.bg

За въпроси и поръчки към проектиране, конструиране и изработка на униформено облекло и конфекция, както и за други шивашки услуги - използвайте посочените телефони и e-mail.

 

  Местоположение на Стандарт ИлиевВижте адреса на Стандарт-Илиев по-голяма карта в Google

УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ЗА ХОТЕЛИ, РЕСТОРАНТИ И ОФИСИ - УНИФОРМИ ЗА СЕРВИТЬОРИ, ГОТВАЧИ, ПИКОЛО, КАМЕРИЕРКИ
Мода - Облекла, обувки, аксесоари - Работно облекло, Униформено облекло, Лични предпазни средства